Weekly Exam Schedule, Session 2023-24

Classes- I to XII

Sr. No.DayDateClass- IClass- IIClass- IIIClass- IVClass- VClass-VIClass- VIIClass- VIIIClass- IXClass- XClass- XI ArtsClass-XI COMClass- XI SciClass- XII ArtsClass- XII COMClass- XII SCI
1Saturday15-Apr-23EVSEnglishMathsPunjabiHindiSciencePunjabiSocial ScienceEnglishPunjabiEcoEcoChemistryHistoryAccountsPhysics
2Saturday22-Apr-23HindiMathsSocial ScienceEnglishScienceHindiMathsEnglishHindiSocial ScienceEnglishEnglishEnglishPhy. Edu.Phy. Edu.Phy. Edu.
3Saturday29-Apr-23MathsHindiPunjabiSocial ScienceEnglishSocial Science.EnglishMathsScienceEnglishMathsMathsMathsEcoEcoChemistry
4Saturday06-May-23EnglishEVSHindiMathsPunjabiEnglishSocial SciencePunjabiMathsSciencePhy. Edu.Phy. Edu.Phy. Edu.EnglishEnglishEnglish
5Saturday22-Jul-23EVS PunjabiEnglishHindiMathsMathsHindiScienceSocial ScienceHindiPol. Sci.AccountsPhysicsPol. ScienceMathsMaths
6Saturday29-Jul-23HindiEnglishMathsPunjabiHindiPunjabiScienceHindiPunjabiMathsHistoryB.St.Bio.HistoryAccountsPhysics
7Saturday05-Aug-23MathsMathsScienceEnglishPunjabiSciencePunjabiSocial ScienceMathsPunjabiEcoEcoChemistryPhy. Edu.Phy. Edu.Phy. Edu.
8Saturday19-Aug-23EnglishHindiPunjabiScienceEnglishHindiMathsEnglishHindiSocial ScienceEnglishEnglishEnglishEcoEcoChemistry
9Saturday26-Aug-23EVS EVSHindiMathsSocial ScienceSocial ScienceEnglishMathsScienceEnglishMathsMathsMathsEnglishEnglishEnglish
10Saturday02-Sep-23HindiPunjabiEnglishHindiMathsEnglishSocial SciencePunjabiEnglishSciencePhy. Edu.Phy. Edu.Phy. Edu.Pol. ScienceMathsMaths
11Saturday21-Oct-23MathsEnglishMathsPunjabiHindiMathsHindiScienceSocial ScienceHindiTerm-1Term-1Term-1HistoryAccountsPhysics
12Saturday28-Oct-23EnglishMathsSocial ScienceEnglishPunjabiPunjabiScienceHindiPunjabiMathsPol. Sci.AccountsPhysicsPhy. Edu.Phy.Edu.Phy. Edu.
13Saturday25-Nov-23EVS HindiPunjabiSocial ScienceEnglishSciencePunjabiS.St.MathsPunjabiHistoryB.St.Bio.EcoEcoChemistry
14Saturday02-Dec-23HindiEVSHindiMathsScienceHindiMathsEnglishHindiSocial ScienceEcoEcoChemistryEnglishEnglishEnglish
15Saturday20-Jan-24MathsPunjabiEnglishHindiMathsSocial ScienceEnglishMathsScienceEnglishEnglishEnglishEnglishPol. ScienceMathsMaths
16Saturday03-Feb-24EnglishEnglishMathsPunjabiHindiEnglishSocial SciencePunjabiEnglishScienceMathsMathsMathsHistoryAccountsPhysics
17Saturday10-Feb-24EVS MathsScienceEnglishPunjabiMathsHindiScienceSocial ScienceHindiPTMPTMPTMPhy. Edu.Phy. Edu.Phy. Edu.
18Saturday17-Feb-24HindiHindiPunjabiScienceEnglishPunjabiScienceHindiPunjabiMathsPhy. Edu.Phy. Edu.Phy. Edu.EcoEcoChemistry
Need Help? Chat with us