New Public School

Students’ Council 2019-20

Beas House

House Captain

Dy House Captain

House Prefect

House Prefect

House Prefect

Beas House

Mehak Verma

Abhiraj

Arnav Negi

Jai Banga

Raj Varinder Singh

Class X

Class X

Class X

Class IX

Class IX

Chenab House

Mehul Mehta

Sajal

Ishita Thakur

Siddarth Kaushik

Kartik

Class X

Class IX

Class X

Class IX

Class IX

Ravi House

Prashant

Ujjawal Bansal

Abhinav Raj

Prabhansh Bindra

Himanshu Yadav

Class X

Class IX

Class IX

Class IX

Class X

Satluj House

Armaan Thakur

Sehaj Preet Singh

Puneet Kaur

Kabir Arora

Mehak Bhardwaj

Class X

Class IX

Class IX

Class X

Class IX

Hostel Captain

Deputy Hostel Captain

Deputy Hostel Captain

Deputy Hostel Captain

Jeevan Mummidivarapu

Somsubhra Goswami

Yuvraj Singh

Muskaan Singal

Class XII-NM

Class XI-NM

Class VIII

Class XII-NM

School Captain

School Vice Captain

School Prefect

School Prefect

School Prefect

Vatsom A Sorathiya

Manav Vashistha

Piyush Kumar

Jeevan Mummidivarapu

Tannishtha Garg

Class XII NM

Class XII-NM

Class XII-NM

Class XII-NM

Class XII-Com

New Public School

Junior Students’ Council 2019-20

Junior House Capt.

Junior House Vice Capt.

Sutudri House

Samaira

Yashika

Class V

Class V

Chandrabhagha House

Tavleen Kaur

Shafali Batra

Class V

Class V

Airawati House

Avneet Kaur

Siddharth Seth

Class V

Class V

Vipasa House

Ribhya

Japjeet Singh

Class V

Class V

Close Menu